Οι εργοδότες έχουν ανάγκη από περισσότερο εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Στη Μεγάλη Βρετανία, μάλιστα, διαμορφώθηκε η Πράξη Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βρετανών Βιομηχάνων και το Βρετανικό Σύνδεσμο Εμπορίου.

Η αναφορά Leitch του 2006 υπογράμμισε τη σημασία των δεξιοτήτων στους χώρους εργασίας. Μάλιστα, τόνισε ότι οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι θα μειωθούν από τα 3,2 εκατομμύρια το 2004 σε 600.000 το 2020. Πράγμα το οποίο θα κάνει τα μη εξειδικευμένα άτομα να βρίσκουν ακόμα πιο δύσκολα δουλειά.

Η πράξη αυτή θα εισάγει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να επεκταθούν τα σχήματα εκπαίδευσης και να χτιστούν από την αρχή τα GCSE και το A levels. Οι μαθητές θα λαμβάνουν περισσότερη εκπαίδευση στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε οι νέοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την εργασία.

Πηγή: HR Magazine