Εκπαιδευτική ημερίδα με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών και φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων, πραγματοποίησε η Novartis Hellas, συμμετέχοντας για 4η χρονιά στο πρόγραμμα «Business Days» που διοργανώνει το Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητας.

Η εταιρεία υποδέχτηκε στα κεντρικά της γραφεία 90 φοιτητές από Φαρμακευτικές, Ιατρικές, Οικονομικές και Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίοι στη συνέχεια ενημερώθηκαν για θέματα που άπτονται της φαρμακευτικής βιομηχανίας, συνομιλώντας με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενίσχυση της επαφής των νέων με την αγορά εργασίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους μέσω της ενημέρωσής τους για το γενικότερο λειτουργικό πλαίσιο μιας φαρμακευτικής επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της.

Για περισσότερες από επτά ώρες, οι φοιτητές συνομιλούσαν με έμπειρα στελέχη της Novartiς Hellas, που τους κατατόπισαν σχετικά με τη λειτουργία, τις πρακτικές και την κουλτούρα της εταιρείας, λαμβάνοντας παράλληλα επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τα επόμενα βήματά τους.