Σήμερα διανύουμε την «οικονομία της φήμης» (reputation economy), όπου η κουλτούρα, οι άνθρωποι και οι αξίες μίας εταιρείας παίρνουν κεντρικό ρόλο στην προσέλκυση, πρόσληψη και διατήρηση στελεχών.

Οι υποψήφιοι πριν αποφασίσουν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους ή να δεχθούν μία θέση, θέλουν να ξέρουν τις πραγματικές αξίες του εργοδότη και ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί τους συνάδελφοι. Συχνά θα κοιτάξουν σχόλια εργαζόμενων σε πλατφόρμες όπως το Glassdoor, θα μιλήσουν μαζί τους στο LinkedIn, και θα περάσουν το website της εταιρείας από το μικροσκόπιο.
Η τάση αυτή δεν είναι τυχαία. Μεταξύ του 2020 και του 2023 βιώσαμε παγκοσμίως το φαινόμενο του ‘Great Resignation’ κατά τη διάρκεια του οποίου μεγάλα ποσοστά εργαζομένων άφησαν τις δουλειές τους, σε αναζήτηση πιο ευέλικτων μορφών εργασίας και υψηλότερων αποδοχών. Πιο πρόσφατα, όμως, βλέπουμε μία στροφή προς μεγαλύτερη σταθερότητα και επαγγελματική ικανοποίηση από τους εργαζόμενους, ως αποτέλεσμα του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος, τη διάδοση πιο ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, αλλά και της ανάγκης για μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν αυτή την αλλαγή στην αγορά εργασίας ως ευκαιρία για να αναβαθμίσουν τον τρόπο που προσελκύουν αλλά και διατηρούν ικανά στελέχη. Για να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις πρακτικές διοίκησης των ομάδων, ώστε να υπηρετούνται τόσο οι λειτουργικές ανάγκες όσο και το σύνολο των δεσμών που αποτελούν την εταιρική κουλτούρα. Εδώ, αξίζει να επισημανθεί ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να βρίσκονται υπό την αιγίδα ενός επικοινωνιακού πλάνου καθώς η ρήση «η γυναίκα του καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια» είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Πολλοί έχουμε σχετίσει την εταιρική κουλτούρα με τη δημιουργία θετικών εργασιακών περιβαλλόντων, το οποίο παρότι είναι σημαντικός παράγοντας, δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Η εταιρική κουλτούρα εγγίζει το όραμα, τις αξίες, το ήθος και τους στόχους μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά καθορίζει την προσωπικότητά της. Για αυτό τον λόγο όταν μιλάμε για εταιρική κουλτούρα, ξεκινάμε πάντα από την ηγεσία. Η δημιουργία μίας δυνατής κουλτούρας είναι μία επιλογή πού είτε τελείται είτε όχι από την υψηλότερη βαθμίδα της εταιρικής ιεραρχίας. Οι ηγέτες θέτουν το όραμα και το σκοπό της επιχείρησης, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν τη συνολική εταιρική κουλτούρα. Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι ηγέτες θα πρέπει να συμβάλουν προσωπικά στη διαμόρφωση της κουλτούρας και να επικοινωνούν ανοιχτά τη σημασία της. Θα πρέπει επίσης να δείχνουν έμπρακτα τις συμπεριφορές και τις αξίες που εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Εξίσου υπεύθυνα για τη διάχυση της εταιρικής κουλτούρας είναι και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη ομάδων, καθώς ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κατανοήσει ο εργαζόμενος την κουλτούρα είναι ο βιωματικός. Η ανάπτυξη κοινών στόχων, εμπειριών και πεποιθήσεων εναρμονίζουν τις ομάδες και εμπνέουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνδράμουν με τη σειρά τους στην ενδυνάμωση της κουλτούρας. Όταν μια επιχείρηση έχει αναπτύξει και προβάλει μια ισχυρή, αυθεντική κουλτούρα, μπορεί όχι μόνο να προσελκύσει καλύτερα στελέχη, αλλά και να μειώσει τις αποχωρήσεις ικανών στελεχών, να αυξήσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά. Αντίθετα, όταν η κουλτούρα είναι αδύναμη, τότε ακούμε για τοξικά περιβάλλοντα, διακρίσεις κλπ. και σταδιακά χάνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η φράση του Peter Dracker το 2007, «culture eats strategy for breakfast» επιβεβαιώνεται καθημερινά καθώς διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν είναι αυτές που το λογότυπο τους αποτελεί έμβλημα για τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Είναι αυτό που συνοψίζει την ταυτότητα, τις ιστορίες, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Είναι ο συνδετικός κρίκος που μπορεί να εξηγήσει με τον πιο σύντομο και καθοριστικό τρόπο το λόγο που η όποια στρατηγική μπορεί να πετύχει ή να αποτύχει. Τη σπουδαιότητα της εναρμόνισης της κουλτούρας με την στρατηγική έχουμε κάνει πράξη στην LMW και όλα αυτά τα χρόνια επενδύουμε σε όσα πιστεύουμε ότι αξίζουν, τόσο στις εσωτερικές μας λειτουργίες όσο και μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με www.lmwgroup.com