Την αισιοδοξία τους αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές για την εταιρεία τους εκφράζουν οι οικονομικοί διευθυντές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρά το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά, όπως αναφέρει η έρευνα της Deloitte European CFO Survey – Spring 2018, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 1.652 CFOs από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, 47% των CFOs στην Ελλάδα δηλώνει αισιόδοξο για τις προοπτικές της εταιρείας του και της οικονομίας σε ευρύτερο πλαίσιο, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο των οικονομικών διευθυντών από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Αξίζει να αναφερθεί πως το θετικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των οικονομικών διευθυντών στην Ελλάδα έχει αντιστραφεί σε σχέση με πέρυσι, όπου το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν 27%.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζει η αγορά για το μέλλον, τα επίπεδα αβεβαιότητας παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, αναδεικνύοντας την έλλειψη σταθερού περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά στις προσδοκίες για τα έσοδα των εταιρειών τους, το ποσοστό της αισιοδοξίας για αύξηση αγγίζει το 68%. Αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τους επόμενους 12 μήνες, σε βασική προτεραιότητα έρχεται η οργανική ανάπτυξη, ενώ ακολουθούν η μείωση λειτουργικού κόστους και η αύξηση ρευστότητας.