Η Our World Group συμμετείχε στις 26 - 28 Μαΐου, στο New Zealand Training & Development Conference 2010, με τον Denis Sartain (Partner) σαν έναν από τους Key Note Speakers.

Η ομιλία καθώς και το pre-conference workshop κάλυψαν το θέμα της αλλαγής και τις προκλήσεις για έναν coach αλλά και το πώς το coaching μπορεί να συμβάλει στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε.