45 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο κοστίζει στις αμερικανικές ιδιωτικές επιχειρήσεις η παχυσαρκία, αφού σε αυτό το ύψος κυμαίνονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και απουσιών των υπέρβαρων εργαζομένων.

Αυτά αποκαλύπτει αναφορά που συνέταξε το Conference Board. Η παχυσαρκία συνδέεται με το 36% των αυξήσεων επένδυσης σε υγειονομική κάλυψη, ποσοστό υψηλότερο από τα αντίστοιχα του καπνίσματος και του αλκοολισμού. Από τη στιγμή που το 34% των ενηλίκων αμερικανών είναι παχύσαρκοι, η ασθένεια αυτή αποτελεί πρόκληση για τους εργοδότες.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα αμερικανικές επιχειρήσεις διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και ένα επιπλέον 24% σκοπεύει να δημιουργήσει τέτοια προγράμματα μέσα στο τρέχον έτος. Η απόδοση κέρδους των παραπάνω συστημάτων κυμαίνεται από μηδέν έως πέντε δολάρια για κάθε δολάριο που επενδύεται.

Από την άλλη πλευρά, η επένδυση σε προγράμματα κατά της παχυσαρκίας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους εργοδότες, καθώς ρισκάρουν να θεωρηθούν ότι προβαίνουν σε διακρίσεις. Επιπλέον, τέτοια προγράμματα δε στέφονται πάντα από επιτυχία.

Πηγή: www.workforcemanagement.com