Η Παπαστράτος υπέγραψε τη Δήλωση Δέσμευσης (Commitment Charter) του ευρωπαϊκού προγράμματος CEASE για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου, η επίσημη έναρξη του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες.

Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία δηλώνεται η δέσμευση των επιχειρήσεων που μετέχουν στο CEASE να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου, λαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα μέσα στον εργασιακό χώρο τα οποία θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και υποστήριξη της εργαζόμενης γυναίκας που έχει υποστεί βία. To πρόγραμμα συντονίζεται στην Ελλάδα από το CSR Hellas.

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ανέφερε: «Είναι ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημιουργούν μέσα στους οργανισμούς τους συνθήκες οι οποίες θα ενισχύουν τις γυναίκες – θύματα και θα τις βοηθούν αποτελεσματικά. Φιλοδοξούμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις επιχειρήσεις προκειμένου να αναλάβουν κοινή και δομημένη δράση».