Καθήκοντα Recruiter στη Vodafone ανέλαβε η Πένη Γιαλακίδη από τις 3 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση Selection and Recruitment επί τρία χρόνια.