Η PeopleCert εμπιστεύθηκε τη λύση Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure, της Data Communication για την ψηφιακή της αναβάθμιση.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η PeopleCert στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών της διαδικασιών για την καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση του εκτεταμένου δικτύου πελατών της. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η PeopleCert διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τη διαδικασία  εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων σε ένα ευρύ και διεθνώς αναγνωρισμένο portfolio 500 προγραμμάτων πιστοποίησης σε τομείς όπως η Πληροφορική, το Project Management και η Γλωσσομάθεια. Στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του Ομίλου και η διασύνδεση με όλα τα κέντρα πιστοποίησης του Ομίλου σε επίπεδο επικοινωνιών και συναλλαγών.