Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται η πανελλαδική δράση αρχικού επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών γυμνασίου, λυκείου και νέων με την επωνυμία Learning Business με τη στήριξη της PepsiCo.

Κατά το σχολικό έτος 2016-17 πάνω από 7.000 μαθητές γυμνασίων και λυκείων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα συναντήθηκαν με έμπειρους managers κι επιχειρηματίες και ενημερώθηκαν για βασικές έννοιες της αγοράς. Αυτή τη χρονιά, η δράση επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της επικράτειας με στόχο, μέχρι το τέλος του α’ κύκλου, 20.000 μαθητές να ενημερωθούν για την αγορά εργασίας και τις προκλήσεις της. Το πρόγραμμα Learning Business τελεί υπό τις αιγίδες του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΣ), της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) και έχει παρουσίες στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από την πλευρά της PEPSICO, η Αναστασία Μακαριγάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικής Ευρώπης και Ευρύτερων Βαλκανίων της εταιρείας ανέφερε πως «πυξίδα της καθημερινής μας λειτουργίας στην PepsiCo είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων και η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των ανθρώπων και αυτό γιατί πιστεύουμε πως οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Learning Business. Μία σημαντική πρωτοβουλία μέσα από την οποία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν, να δουν και να αποκτήσουν παραστάσεις για μία πλειάδα επαγγελμάτων αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας μίας βιομηχανίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη».