Περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και πάνω από 240 δισεκατομμύρια ευρώ, θέτει σε κίνδυνο μέσα στην επόμενη πενταετία σε όλη την Ευρώπη, η πειρατεία περιεχομένου από το ίντερνετ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας TERA με έδρα το Παρίσι, η οποία έγινε για λογαριασμό του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στόχος της μελέτης ήταν να καταδείξει τις συνέπειες από το παράνομο κατέβασμα (downloading) υλικού από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του λογισμικού.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην εν λόγω βιομηχανία απασχολούνται 14,4 εκατομμύρια άτομα ενώ το 2008, εξαιτίας της πειρατείας 186.000 άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι το 2015, θα έχουν χαθεί περίπου 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ως αντίδοτο στην αυξανόμενη πειρατεία, οι υπεύθυνοι για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, προτείνουν την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πειρατείας λογισμικού (στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία).

Οι οικονομικές απώλειες του κλάδου ανέρχονται σε 171 εκατομμύρια ευρώ με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την 6η Ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που δημοσίευσε η BSA (Business Software Alliance).

Βάσει των στοιχείων, υπολογίζεται ότι αν η πειρατεία λογισμικού μειωνόταν κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2008-2010 θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, ενώ ο κλάδος θα είχε τη δυνατότητα να συνεισφέρει 261 εκατομμύρια στην εθνική οικονομία με παράλληλη αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 88 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Έθνος online