Η Piscines Ideales εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα ως προς την πιστοληπτική της ικανότητά.

Μάλιστα, αξιολογήθηκε στην ανώτατη κατηγορία (ΑΑ) της κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης.