Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Leadership Store Training της Πλαίσιο για το 2022, χάρη στο οποίο 8 άτομα έκαναν level up και πραγματοποίησαν το όνειρό τους για την κατάκτηση της κορυφής. Ειδικότερα, το Leadership Store Training είναι μια πρωτοβουλία της Πλαίσιο για την εξέλιξη και την επιβράβευση των ανθρώπων που εργάζονται στα καταστήματά της, με σκοπό οι ομάδες να λειτουργούν αποτελεσματικά, αναδεικνύοντας παράλληλα και τις δεξιότητες τους.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, βασισμένη σε πραγματικές συνθήκες καταστήματος, με γνώμονα πάντα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που η Πλαίσιο επιθυμεί να έχουν οι εργαζόμενοί της. Μεταξύ άλλων, η ύλη που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει το πώς γίνεται η παροχή feedback και η κινητοποίηση των ατόμων για την επίτευξη ενός στόχου, εξοικείωση με το toolbox του καταστήματος, αλλά και τρόπους οργάνωσης και διεκπεραίωσης του daily workflow.

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται βάσει μια σειράς κριτηρίων αξιολόγησης, με βασικότερα αυτά της απόδοσης και του χρόνου στον οποίο βρίσκονται στην τωρινή τους θέση. Σημειώνεται ότι το Leadership Store Training θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, ενώ την περσινή χρονιά συμμετείχαν συνολικά 64 άτομα, τα οποία και προήχθησαν μέσα από αυτή τη διαδικασία.