Σήμερα, στις πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις, η πνευματικότητα συνδέεται με την οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς αποτελεί εφαλτήριο προς την ανάπτυξη, διεύρυνση και ευημερία του οργανισμού.

Έχετε ποτέ σκεφθεί να εντάξετε την πνευματικότητα στην επιχείρησή σας; Εδώ και καιρό, στους πολύ επιτυχημένους οργανισμούς, η πνευματικότητα συνδέεται με την οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς διαπιστώθηκε πως αποτελεί εφαλτήριο προς την ανάπτυξη, διεύρυνση και ευημερία του οργανισμού.
Ας αναλύσουμε το θέμα με «ευρύτητα πνεύματος». Αρχικά, να γίνει ξεκάθαρο ότι πνευματικότητα και θρησκεία διαφέρουν. Η πνευματικότητα, ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού, σχετίζεται με την αναζήτηση νοήματος και σκοπού στη ζωή και αποτελεί μία παρώθηση του ατόμου προς μία διαρκή εσωτερική πρόοδο, βελτιώνοντας την πνευματική, σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία.

Όσον αφορά στην πνευματικότητα στον χώρο εργασίας, έχει οριστεί ως «ένα πλαίσιο οργανωτικών αξιών που αποδεικνύεται μέσα από την κουλτούρα, η οποία προωθεί την εμπειρία της υπερβατικότητας των εργαζομένων, μέσω της εργασιακής διαδικασίας, διευκολύνοντας την αίσθηση ότι συνδέονται με άλλους με τρόπο που παρέχει συναισθήματα πληρότητας και χαράς» (Giacalone & Jurkiewicz). Αφορά δε, στον σκοπό και το νόημα που δίνουν οι εργαζόμενοι στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με την εργασιακή κοινότητα και στο πώς επιτυγχάνεται η στενή ευθυγράμμιση μεταξύ των προσωπικών αξιών με αυτές του οργανισμού. Απολαμβάνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται, έχοντας νόημα και σκοπό, καθώς αυτό τους εκπληρώνει, με έναν πιο εσωτερικό και πληρέστερο τρόπο. Η εργασία τους αποκτά ουσία και δημιουργείται ένα ακλόνητο, αυτοτροφοδοτούμενο και διαρκές κίνητρο συνεργασίας, αμοιβαιότητας, σεβασμού, ανταλλαγής, αποδοτικότητας και προόδου.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Τα τελευταία χρόνια, διενεργήθηκαν διεθνείς έρευνες με μετρήσιμα αποτελέσματα, που παρουσιάζουν τα οφέλη της πνευματικότητας στον χώρο εργασίας, μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

  • Αυξάνεται η ικανοποίηση από την εργασία (Cavanaugh & Bandsuch 2002, Pawar 2009).
  • Δημιουργείται υποστηρικτικό κλίμα, συνεργασίας – μη διαχωριστικότητας.
  • Αναπτύσσεται ζωτικής σημασίας εσωτερική δύναμη η οποία, εγγενώς, παρακινεί τον εργαζόμενο να αντιμετωπίσει με ηρεμία και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις και τις ανατροπές (Fry, 2003, Jordan & Maehr, 1995).
  • Αυξάνονται η παραγωγικότητα, η ακεραιότητα (ή πνευματική ακεραιότητα), η ηθική, τα κίνητρα, η αυτοπειθαρχία, η αποδοχή, η προσφορά, τα επίπεδα ευεξίας, ενώ μειώνονται οι απουσίες (van de Walt & De Klerk 2014) και τα ποσοστά εναλλαγής προσωπικού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ
Μελέτες ηγετών με πνευματικές αξίες (πνευματική νοημοσύνη –SI) αποδεικνύουν ότι είναι πιο αποτελεσματικοί, αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση, τα κίνητρα, την παραγωγικότητα και τα κέρδη. Αξιοποιούν αυτό το κάτι παραπάνω, που κάνει την επιχείρηση ανθρωποκεντρική και για αυτό ξεχωρίζει. Ένας ηγέτης που αντιλαμβάνεται τη σημασία της πνευματικότητας, κατέχει τις αξίες και τις συμπεριφορές που επιτρέπουν, σε όσους εργάζονται μαζί του, να βιώνουν το «αίσθημα του ανήκειν», της σύνδεσης και του κοινού σκοπού. Παρακινεί τους άλλους, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας ένα κοινό όραμα. Αυτή η μορφή Ηγεσίας επιλέγει τη μετατόπιση από τις παλιές νοοτροπίες Διοίκησης, σε νοοτροπίες εμπνευσμένης Ηγεσίας, του 21ου αιώνα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους να φέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους και τις αξίες τους στην καθημερινή εργασία, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακμάζον περιβάλλον ανθρώπινου δυναμικού. Κατανοεί πως «τα μέρη αντικατοπτρίζουν και συνθέτουν το Όλον» και αποδεικνύεται ικανή να εμπνεύσει τους «συναγωνιστές», στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.