Η WIND, ως non smoking εταιρεία από το 2002, με αφορμή τη νέα νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, υλοποίησε μία σειρά ενεργειών, ήδη από τον Ιούνιο, με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στις σύγχρονες μεθόδους και τρόπους που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για τη διακοπή του καπνίσματος.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορούσαν σε ενημερωτικές συναντήσεις εργαζομένων με προσκεκλημένη την Πνευμονολόγο Χ. Γκράτζιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρουσίασε εναλλακτικούς τρόπους διακοπής του καπνίσματος όπως τα Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος αλλά και προϊόντα που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν απορίες και αντάλλαξαν απόψεις με την ιατρό ως προς τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία τους αλλά και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουν προκειμένου να το διακόψουν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε εθελοντική μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό και σχετική ενημέρωση για το βαθμό καταπόνησης του οργανισμού εξαιτίας του καπνίσματος αλλά και τη χρήση των παρα-φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα διενεμήθη ειδικό ενημερωτικό έντυπο με Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για τα επίσημα Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα, με ειδικές εταιρικές τιμές για τους εργαζόμενους της WIND. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία ειδικών χώρων καπνίσματος ανά κτίριο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ανά την Ελλάδα.