Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι εργοδότες στον Ελληνικό χώρο σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων που πρόκειται να απασχολήσουν κατά το επόμενο τρίμηνο σύμφωνα με έρευνα της Manpower, η οποία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές το χρόνο. O δείκτης εμφανίζεται, ωστόσο, μειωμένος κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στο +19% διαμορφώνεται ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης αναφορικά με το Γ’ τρίμηνο του 2008, μέχρι, δηλαδή, και το τέλος Σεπτέμβρη. Ο αριθμός αυτός προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό αυτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους. Στην έρευνα, η μοναδικότητα της οποίας έγκειται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται στο μέλλον και δε διεξάγεται αναδρομικά, συμμετείχαν 788 εργοδότες από την ελληνική αγορά.

Θετικά είναι τα ευρήματα και από τον υπόλοιπο κόσμο, αφού σε 31 από τις 32 χώρες που λαμβάνουν μέρος στη μελέτη, αναμένεται ο αριθμός των προσλήψεων να ξεπεράσει τον αντίστοιχο των απολύσεων. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία. Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει τάση μείωσης της αισιοδοξίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προοπτικές απασχόλησης, όπως είχαν καταγραφεί κατά το Β’ τριμήνο του έτους. Μάλιστα, οι εργοδότες σε Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία, Νότιο Αφρική και Ισπανία είναι οι λιγότερο θετικοί σε ό,τι αφορά στην πρόσληψη νέων εργαζομένων, από τότε που ξεκίνησε η έρευνα στη χώρα τους. Από την άλλη πλευρά, ευοίωνο προδιαγράφεται το μέλλον σε Ινδία, Σιγκαπούρη, Περού, Πολωνία,Κόστα Ρίκα, Χονγκ Κονγκ και Ρουμανία.

Η ελληνική περίπτωση
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, στη χώρα μας καταγράφονται μειωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Το 23% των εργοδοτών αναμένουν να αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό μέχρι το Σεπτέμβρη σε σχέση με το 27% που περίμενε αύξηση κατά την προηγούμενη μέτρηση(βλ. πίνακα).

 

 Αύξηση

 Μείωση

 Δε θα υπάρξει αλλαγή

 Δεν ξέρω

 Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

 

 %

 %

 %

 %

 %

 Γ’ Τρίμηνο 2008 

 23

 4

 64

 9

 19

 Β’ Τρίμηνο 2008

 27

 4

 58

 11

 23

Σταθερά υπολογίζεται να παραμείνουν τα επίπεδα προσλήψεων στη Β. Ελλάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα της έρευνας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης παραμένει αμετάβλητος στο 22%. Περισσότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι ερωτώμενοι από την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, όπου μπορεί ο δείκτης να συνεχίζει να έχει θετικό πρόσημο (+18%) είναι, όμως, μειωμένος κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της θερινής περιόδου τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αναμένουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, αφού ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων και έχει διαμορφωθεί στο +30%. Από την άλλη πλευρά, οι προοπτικές στους τομείς: κατασκευών, μεταποίησης, χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις έχουν, σχεδόν, υποδιπλασιαστεί (βλ. Γράφημα).


Διεθνείς Συγκρίσεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην έρευνα συμμετείχαν 55.000 εργοδότες από 32 χώρες. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα της έρευνας είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για τον αριθμό του εργατικού δυναμικού που πρόκειται να απασχολήσουν. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες αυτές είναι μόνο πέντε: Περού, Ινδία, Καναδάς, Σουηδία, Μεξικό. Εξίσου απογοητευτικές είναι οι συγκρίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Συνολικά, οι πιο αισιόδοξες προοπτικές για την απασχόληση στο Γ’ Τρίμηνο του έτους καταγράφονται στις εξής χώρες: Ινδία, Σιγκαπούρη, Περού, Πολωνία, Κόστα Ρίκα, Χονγκ Κονγκ και Ρουμανία. Αντίθετα, οι λιγότερο αισιόδοξοι εργοδότες για το τρίμηνο που ακολουθεί είναι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Ιρλανδοί.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα κατά γεωγραφική περιφέρεια, οι εργοδότες στις περισσότερες χώρες της Αμερικής, οπού διενεργήθηκαν περισσότερες από 23.000 συνεντεύξεις, συνεχίζουν να αναφέρουν θετικές προοπτικές απασχόλησης. Ωστόσο, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης είναι χαμηλότερες σε σχέση τόσο με το Β’ Τρίμηνο του 2008, όσο και με το Γ’ Τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Για την ακρίβεια, στις ΗΠΑ είναι οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί από το Δ’ Τρίμηνο του 2003.

Παράλληλα, σε εννέα χώρες της περιφέρειας που περιλαμβάνει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), οι ενδείξεις είναι λιγότερο θετικές σε σχέση με τρεις μήνες πριν. Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου διεξήχθησαν 15.000 συνεντεύξεις, οι εργοδότες σε 13 χώρες υπολογίζουν να βιώσουν μικρότερο ρυθμό αύξησης προσλήψεων σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο του 2007. Οι πιο αισιόδοξες Προοπτικές Απασχόλησης στην περιοχή αναφέρονται από τους εργοδότες στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, οι προοπτικές της απασχόλησης σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία είτε παραμένουν σταθερές είτε παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2008. Τις χειρότερες προοπτικές για την απασχόληση στην περιοχή αναφέρουν οι εργοδότες σε Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στην τελευταία να είναι οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα αυτή από τότε που συμμετείχε για πρώτη φορά στην έρευνα.

Τέλος, και στην περιφέρεια της Ασίας – Ωκεανίας η αισιοδοξία των εργοδοτών για νέες προσλήψεις μειώθηκε τόσο σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2008, όσο και σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο του 2007, σε πέντε από τις οχτώ χώρες που έλαβαν μέρος στη μελέτη.