Τα τελευταία χρόνια ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι η συνεχής μείωση των θέσεων απασχόλησης. Το πρωτόγνωρο σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι αυτή η συνεχόμενη μείωση παρατηρείται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα θέσεων.

Στο παρελθόν, το σύνηθες ήταν να πλήττονταν, για κάποιους λόγους, ένας συγκεκριμένος παραγωγικός κλάδος (π.χ. τουρισμός, βιομηχανία, νέας τεχνολογίας, κλωστοϋφαντουργία κ.λπ.) με αποτέλεσμα να ακολουθεί μια προσωρινή μείωση των θέσεων απασχόλησης στον πληττόμενο κλάδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις με διάφορες κρατικές παρεμβάσεις και με την παροχή οικονομικών κινήτρων επανερχόταν σταδιακά η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Σήμερα όμως η αγορά διακρίνεται από:

α. επιχειρηματική αβεβαιότητα
β. έλλειψη κρατικών οικονομικών πόρων
γ. σημαντικό περιορισμό ταμειακής ρευστότητας και
δ. οριζόντια οικονομική κρίση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Όλες αυτές οι δύσκολες και αβέβαιες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ανάγκη για συγκρατημένη οικονομική εταιρική πολιτική. Οι έντονοι όμως ρυθμοί στην αγορά εργασίας, ο σκληρός ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις, ειδικά σε δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα η επιλογή της στρατηγικής εκείνης που θα επιτρέψει με ελεγχόμενο κόστος να σταθούν οι εταιρείες στο ύψος των περιστάσεων και να καταφέρουν να ευδοκιμήσουν αποτελεί πλέον πρωταρχικό στόχο. Προσπάθεια όλων των εταιρειών είναι να προσαρμόσουν το λειτουργικό τους κόστος σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης της αγοράς. Στόχος όλων είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή την προσπάθεια τους, σημαντικός συνεργάτης αποτελεί ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης.

Η προσωρινή απασχόληση δημιουργεί και καλύπτει θέσεις που δεν θα προέκυπταν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αφού οι εταιρείες αποφεύγουν να προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μην μπορώντας να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για το μέλλον της οικονομίας και της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο καταπολεμείται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της ανεργίας και ταυτόχρονα κινείται η αγορά επιταχύνοντας τη διαδικασία εξυγίανσής της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δυτικές αγορές που επί σειρά ετών αξιοποιούν τις ευέλικτες μορφές εργασίας κατάφεραν να μπουν, δεδομένων των συνθηκών, σχετικά εύκολα και άμεσα σε ρυθμούς ανάκαμψης. Αξιοποιώντας την ευελιξία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ο κάθε εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων ανάλογα με τον απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο όγκο παραγωγής.

Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της αγοράς με ελεγχόμενο κόστος και με τους καταλληλότερους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό το καταφέρνει χωρίς να εμπλέκεται στις χρονοβόρες διαδικαστικές ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι η προσωρινή δεν υποκαθιστά τη μόνιμη απασχόληση και η πλειοψηφία των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης δεν θα προχωρούσαν σε καμία πρόσληψη εάν δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Το 30% των θέσεων προσωρινής απασχόλησης μεταλλάσσονται σε μόνιμες θέσεις.

Σύμφωνα με έρευνες το 60% των προσωρινά απασχολούμενων ήταν άνεργοι πριν καταφύγουν στη λύση της προσωρινής απασχόλησης. Συνεπώς η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για ανέργους και νέους σε περίοδο οικονομικής ύφεσης ενώ διασφαλίζεται και ο εργαζόμενος σε σχέση με την «μαύρη» και αδήλωτη εργασία. Παράλληλα, βοηθά στην εξισορρόπηση μεταξύ της ζήτησης και προσφοράς εργασίας αλλά και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η προσωρινή απασχόληση είναι σε θέση να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της νέας Ελληνικής Αγοράς Εργασίας που διαμορφώνεται μέσα σε αυτή την αρνητική οικονομική συγκυρία. Η KSM με πολυετή παρουσία στο χώρο της προσωρινής και με μεγάλα μερίδια αγοράς:

1. Διευρύνοντας το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όσο και στους υποψήφιους εργαζόμενους

2. Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε τακτικές ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με άνεργους όλων των ηλικιών

3. Εκπαιδεύοντας στελέχη των συνεργαζόμενων εταιρειών σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, ασφάλειας & υγιεινής στους χώρους εργασίας προσδοκά να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την συλλογική προσπάθεια.

Δημήτρης Ζαρκαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ


Μόνιμη εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καλούνται σήμερα να έρθουν σε μια συνεργασία προς όφελος όλων και να ταιριάξουν «τα θέλω και οι ανάγκες» των επιχειρήσεων με αυτά των εργαζομένων, και αντίστροφα. Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κρίση και έχει κληθεί να αντιμετωπίσει καθημερινές, αναπάντεχες και δύσκολες αλλαγές. Το μοντέλο της προσωρινής απασχόλησης έχει πάρει ενεργό ρόλο στην εργασιακή μας ζωή. Ένα μοντέλο που αρχικά είχε προβληματίσει τους υποψήφιους εργαζόμενους και εν συνεχεία τους δημιουργούσε δεύτερες σκέψεις για το μέλλον τους, έρχεται τελικά να δώσει θετικά αποτελέσματα στην επανένταξη των εργαζομένων στον εργασιακό στίβο. Έως τώρα είδαμε την προσωρινή απασχόληση να κερδίζει έδαφος και το κυρίως όφελος να το έχουν οι επιχειρήσεις.

Με μια θετική ματιά μπορούμε να δούμε πως η αγορά ανοίγει πάλι, και πλέον ο συνδυασμός μεταξύ προσωρινής και μόνιμης απασχόλησης είναι σαφώς πολύ περισσότερο αισθητός. Τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον πελάτη αλλά και για τον υποψήφιο. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων τους και έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερο κόστος αυτό που λέμε «στάδιο προσαρμογής και γνωριμίας της εταιρείας από την προσωρινή στη μόνιμη απασχόληση». Τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά και για τον υποψήφιο. Με τη μορφή αυτής της απασχόλησης βγαίνει από την ανεργία και μπαίνει δυναμικά ξανά στην αγορά εργασίας.

Οι ευκαιρίες που του δίνονται είναι σαφώς πολύ περισσότερες διότι πλέον αποκτά πάλι αυτό που ονομάζουμε «πλεονέκτημα του να είναι ενεργός επαγγελματικά». Οι διασυνδέσεις που αποκτά ένας υποψήφιος μέσω του συμβούλου που διαχειρίζεται το βιογραφικό του είναι πολύ ισχυρότερες και ο σύμβουλος από την πλευρά του υποστηρίζει ένα ενεργό μέλος της αγοράς έχοντας περισσότερα εφόδια ώστε να τον προτείνει σε άλλες εταιρείες και να υποστηρίξει το βιογραφικό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση πιθανοτήτων για μόνιμη πρόσληψη απευθείας από την εταιρεία –έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της προσωρινής απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α Η KSM Human Resources έρχεται πλέον να καλύψει απευθείας και αυτήν την ανάγκη. Της μόνιμής απασχόλησης.

Έχοντας λάβει και επίσημα άδεια για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, με συνεργασίες που ευδοκίμησαν με μεγάλες πολυεθνικές ή μη εταιρείες, με πελάτες που μας εμπιστεύονται. Προτεραιότητα των συμβούλων της εταιρείας μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς και του υποψήφιου εργαζόμενου. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι χειρίζονται θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων από junior level θέσεων μέχρι και senior level θέσεων. Με την άριστη τεχνογνωσία της σε θέματα εργασιακά, μισθοδοσίας, recruitment και εκπαίδευσης η KSM Human Resources πρωτοστατεί για ακόμη μια φορά στις υπηρεσίες Ανθρώπινου δυναμικού. Είναι γεγονός πως όταν μια επιχείρηση χρειαστεί τη συμβολή μιας εταιρείας συμβούλων για μόνιμη απασχόληση σίγουρα η θέση που θέλει να καλύψει αφορά κυρίως εξειδικευμένα στελέχη.

Το resourcing από μόνο του αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που αν δεν ακολουθήσει κάποιος συγκεκριμένη στρατηγική δεν θα επιτευχθεί και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Πρώτο και κύριο λοιπόν μέλημα μας σαν εταιρεία είναι να καταλάβουμε τον πελάτη μας, να διερευνήσουμε τις πραγματικές του ανάγκες και εν συνεχεία να αναζητήσουμε το κατάλληλο στέλεχος. Αυτό που εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας είναι πως μπορούμε να εντάξουμε τον «κατάλληλο υποψήφιο στην κατάλληλη θέση». Τον υποψήφιο δηλαδή, που διαθέτει την εμπειρία που αναζητά η επιχείρηση και μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των επαγγελματικών απαιτήσεων του πελάτη μας.

H επιλογή, πάνω απ’ όλα, ενός δοκιμασμένου συνεργάτη που έχει αποδείξει τις ικανότητές του και έχει επιτεύγματα στο ενεργητικό του, μπορεί να εκτοξεύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, το βάρος των διαδικαστικών λειτουργιών εξαφανίζεται, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυξάνονται και τα οφέλη μεταφέρονται, τελικά, στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Μαριάννας Αντωνιάδη, HR Specialist, KSM Human Resources


Επαγγελματικός προσανατολισμός σε περίοδο κρίσης

Η ανάγκη για σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου γιατί συχνά καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον. Κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό τους μέλλον μέχρι πριν μερικά χρόνια συνήθιζαν να λαμβάνουν τα άτομα κατά την περίοδο της εφηβείας. Αυτό άλλαξε όμως σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό. Το ποσοστό των εργαζομένων που επί πολλά συνεχόμενα έτη εργάζονταν σε εταιρείες και οργανισμούς και εξελίσσονταν με την πάροδο των ετών -και σε επίπεδο σταδιοδρομίας αλλά και οικονομικά- καλείται τώρα να επαναπροσδιορίσει την επαγγελματική του κατεύθυνση προκειμένου να επιβιώσει είναι τεράστιο!

Το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που βιώνει μια τέτοια «σύγχυση» πρέπει να διαχειριστεί και να λύσει πολλαπλά προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Πέρα από το ερώτημα που γεννιέται «Πώς θα επιβιώσω εγώ και η οικογένεια μου;» δημιουργούνται και θέματα εσωτερικής φύσεως. Ο άνθρωπος αυτός χάνει την αυτοπεποίθηση του, δεν εμπιστεύεται, είναι λυπημένος και καθόλου παραγωγικός. Ένας άνθρωπος που βιώνει αυτή την κατάσταση αν δεν αντιδράσει αμέσως, αν δεν αρχίσει να αναζητά εργασία θα επανενταχθεί πάρα πολύ δύσκολα ξανά στην αγορά με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Η αλλαγή καριέρας αποτελεί έναν πραγματικό άθλο. Όταν η δουλειά των ονείρων σας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την τωρινή σας εργασία, η γεφύρωση αυτού του χάσματος φαντάζει ακατόρθωτη… Η KSM Human Resources μέσα από εξειδικευμένους συμβούλους πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για ανέργους με μεγάλη γκάμα θεματολογίας ώστε να επαναπροσανατολιστούν επαγγελματικά.

Σεμινάρια που αφορούν σχεδιασμό πλάνου καριέρας, υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία στις τεχνικές συνεντεύξεις ενεργή αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση για την αγορά εργασίας, και δικτύωση. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους σεμινάρια, ως σημαντικότερο όφελος εκτιμάται ότι είναι η πρόσβαση που τους δίνεται σε ευκαιρίες εργασίας, αλλά και η πρακτική βοήθεια κατά τα διαφορετικά στάδια αναζήτησης εργασίας. Είναι επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη που δέχονται. Στο σύνολό τους, δηλώνουν ότι θα το επέλεγαν και στο μέλλον και ότι θα το συνιστούσαν και σε άλλους…

Μάριος Καβουρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Υπηρεσία άμεσης ετοιμότητας 11/6
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της KSM Human Resources η εταιρεία πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και προσφέρει στους πελάτες της μια επιπλέον υπηρεσία. Η υπηρεσία άμεσης ετοιμότητας 11/6, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες, 11 ώρες ημερησίως, 6 ημέρες την εβδομάδα να εξυπηρετούνται άμεσα και με την ίδια ποιότητα! Η KSM είναι η μόνη εταιρεία προσωρινής απασχόλησης που παρέχει αυτήν την ευελιξία στους πελάτες της δημιουργώντας τους ένα αίσθημα ασφάλειας, δίνοντας τους άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε εργατικά θέματα και θέματα διαχείρισης προσωπικού. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ωρών μιας ημέρας υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρείας ώστε να καλύψει την όποια εμβόλιμη ανάγκη προκύψει.

Εκπαίδευση manager μικρών επιχειρήσεων σε βασικές αρχές Recruitment
Η αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού είναι από μόνη της μια δύσκολη διαδικασία και απαιτεί τεχνογνωσία και σωστή τεχνική. Η KSM Human Resources από το δεύτερο εξάμηνο του 2015, παρέχει εκπαιδευτικές ημερίδες στους πελάτες της με σαφή και επαρκή θεματολογία σε θέματα που αφορούν τη σωστή αξιολόγηση υποψηφίων, χαρακτηριστικά που αναζητούμε στους υποψήφιους ανά ειδικότητα και τεχνικές που πρέπει να ακολουθούνται. Η εκπαίδευση αυτή είναι πιστοποιημένη από γνωστό φορέα εκπαίδευσης.

Η απήχηση και το ενδιαφέρον στο κοινό των συμμετεχόντων ήταν, και συνεχίζει να είναι, ιδιαίτερα μεγάλη και ολοένα και περισσότεροι πελάτες μας δηλώνουν συμμετοχή. Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων που αφορά «Βασικές αρχές αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού» οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν δεύτερο κύκλο πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα αφορά την ανθρωποκεντρική διαχείριση των εργαζομένων και την ασφαλή μείωση του «turnover» μιας εταιρείας σε θέσεις που παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα ως προς τις μετακινήσεις των στελεχών.