Είναι πλέον σαφές για τις περισσότερες επιχειρήσεις ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την προσέλκυση, την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών τους. Συχνά, όμως, αμελούν ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την προσέλκυση, την ικανοποίηση και τη διατήρηση των εργαζομένων τους - ιδίως εκείνων που ανήκουν στις νεότερες γενιές.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης περιλαμβάνει ριζική αλλαγή της στρατηγικής, των στόχων, των μοντέλων, των λειτουργιών, των προϊόντων, της προσέγγισης μάρκετινγκ, με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτή η υιοθέτηση επιταχύνει την ανάπτυξή της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Το digital πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της εμπειρίας πελάτη αλλά και της εργασιακής εμπειρίας – και είναι αρμοδιότητα του HR να φροντίσει για τη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος που αξιοποιεί τις τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής για να ενισχύσει το engagement του ανθρώπινου δυναμικού. Ήδη, αρκετές επιχειρήσεις ενσωματώνουν στο συνολικό έργο του μετασχηματισμού τους την ψηφιοποίηση των λειτουργιών του HR.

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ EMPLOYEE EXPERIENCE
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Randstad (2018) «Workplace 2025: The Post-Digital Frontier», στην οποία συμμετείχαν πάνω από 800 στελέχη ανώτατης διοίκησης (C-suite) και περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι στις Η.Π.Α., η ικανοποίηση των εργαζομένων επηρεάζεται σημαντικά από τα ψηφιακά εργαλεία που τους παρέχει ο εργοδότης τους. Οι εποχές που ένας ευχάριστος εργασιακός χώρος με τραπέζι πινγκ-πονγκ, εσπρεσιέρες και πουφ αρκούσε για την προσέλκυση νέων ταλέντων στον οργανισμό ανήκουν στο παρελθόν. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι θέλουν να ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό εταιρειών που δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά τους παρέχουν στην πράξη τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και την απαιτούμενη εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, 40% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι παραιτήθηκαν από εταιρείες που δεν τους έδιναν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενώ 58% παραδέχθηκαν ότι αναζητούν νέο εργοδότη, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν και θα διατηρήσουν ανταγωνιστικές ψηφιακές δεξιότητες.

Είναι δεδομένο ότι η προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα κληθεί να υλοποιήσει και να διαχειριστεί τις νέες πρωτοβουλίες του οργανισμού, Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει προθυμία από την πλευρά των εργαζομένων. Το 90% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκτήσει νέες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να εξελιχθεί επαγγελματικά. Τα κακά νέα είναι ότι πολλές επιχειρήσεις δεν δίνουν στους εργαζομένους τους αυτή την ευκαιρία.

Προκειμένου να είναι ελκυστικές στα νέα ταλέντα, αλλά και να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αποκτήσουν και νέες ηγετικές δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι digital leaders πρέπει να ενισχύουν το engagement και τη διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων τους (76%), να υποστηρίζουν έμπρακτα την κουλτούρα καινοτομίας, συνεχούς μάθησης και βελτίωσης (76%), καθώς και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον (74%).

Και βέβαια, να μη φοβούνται να πάρουν ρίσκα (63%). Ωστόσο, η έλλειψη ψηφιακών ηγετικών δεξιοτήτων πλήττει την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ- μόλις 37% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους διαθέτει έναν ψηφιακό ηγέτη. Χωρίς την κατάλληλη ηγεσία, όμως, χωρίς στρατηγική κατεύθυνση, οι πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης είναι απίθανο να φέρουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το MIT Sloan Management Review, 80% των εργαζομένων σε κάθε δημογραφική κατηγορία προτιμούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις που θεωρούνται ηγέτες στην ψηφιακή οικονομία.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Τι πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει το HR; Οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές δείχνουν ότι οι νέες HR τεχνολογίες – από τις μεγαλύτερες HR και core business υλοποιήσεις μέχρι τα εταιρικά social media, τα διαδραστικά intranets και το instant messaging δίνουν την ευελιξία στους εργαζομένους να συνεργάζονται από όπου, όποτε και όπως θέλουν, και συμβάλουν στη βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας και ικανοποίησής τους. Σύμφωνα με την Deloitte, η αξιοποίηση δυναμικών online κοινωνικών δικτύων που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εργαζομένων αυξάνει την παραγωγικότητα κατά 7%, ενώ οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα εντός της επιχείρησης διαπιστώνουν αύξηση κατά 20% της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Πέρα από τη χρήση κοινωνικών δικτύων όπως το Yammer, κάποιες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, με win-win λύσεις που ακολουθούν τους 4 πυλώνες του change management στη σύγχρονη εποχή, όπως αποτυπώνονται από την BCG (βλ. Σχεδιάγραμμα).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας καινοτομίας που απαντά στις προκλήσεις του talent management στη νέα εποχή είναι η ψηφιακή πλατφόρμα «The Marketplace» που ανέπτυξε το 2017 η διεθνής τράπεζα UniCredit. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι της UniCredit ανά τον κόσμο. Η πλατφόρμα επιτρέπει την άμεση συνεργασία, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης αλλά κυρίως την απευθείας αναζήτηση ειδικών δεξιοτήτων/πόρων από ταλέντα μέσα από τον οργανισμό για συγκεκριμένες ανάγκες ή έργα, όπως π.χ. συμμετοχή σε έρευνες, δημιουργία infographics, παρουσιάσεων, βίντεο, ιστοσελίδων, συγκέντρωση ιδεών από διαφορετικά τμήματα για ένα project κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, η τράπεζα αξιοποιεί το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων της δεξαμενής ταλέντων της, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον χάρτη, επιτυγχάνει την κάλυψη των αναγκών της άμεσα, με βελτιωμένο time-to-market και λιγότερο κόστος (καθώς δεν υποχρεώνεται να αφιερώνει χρόνο και χρήμα σε εξωτερικές αναθέσεις). Αξιοποιώντας τους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, η επιχείρηση αυξάνει τη διασυνοριακή συνεργασία και ταυτόχρονα, παρακινεί και βελτιώνει το engagement του ανθρώπινου δυναμικού της. Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη σε 13 χώρες όπου δραστηριοποιείται η UniCredit και η τράπεζα εκτιμά ότι έχει εξοικονομήσει μέσα στον ένα χρόνο εφαρμογής της 250 χιλιάδες ευρώ.

Μια ακόμη υλοποίηση που κερδίζει σταδιακά έδαφος είναι το RPA (Robotic Press Automation), αυτοματοποιώντας πολλές επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες ρουτίνας, ώστε να απελευθερώνεται χρόνος για να τον αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε δραστηριότητες που προσφέρουν πραγματική αξία στην επιχείρηση και στους πελάτες της. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών είναι χρήσιμη στα περισσότερα τμήματα της επιχείρησης, ιδίως όμως στο HR, καθώς μέσω software bots μπορεί να αυτοματοποιήσει χρονοβόρες και μηχανικές διαδικασίες, όπως μέρος της διαδικασίας προσλήψεων ή το onboarding των νεοεισερχομένων υπαλλήλων, βελτιώνοντας την εμπειρία του υποψηφίου/εργαζομένου από την αρχή και επιτρέποντας στο HR να αφιερώσει πόρους σε πολύ πιο σημαντικά, στρατηγικά καθήκοντα.