Η PwC και η Booz & Company ανακοίνωσαν ότι έχουν υπογράψει προκαταρκτική σύμβαση συγχώνευσης. Η προτεινόμενη συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των partners της Booz & Company, τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και των λοιπών συνήθων όρων ολοκλήρωσης συμφωνιών τέτοιας μορφής.

«Έχουμε την ακλόνητη δέσμευση να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμά μας, από τότε που ο Edwin Booz, ιδρυτής του οργανισμού μας, εφηύρε το επάγγελμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο management, πριν από σχεδόν 100 χρόνια», δήλωσε ο Cesare R. Mainardi, Διευθύνων Σύμβουλος της Booz & Company. «Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν την ειδοποιό διαφορά που χρειάζονται για να επιτύχουν.
 
Ο ενδεχόμενος συνδυασμός (των εταιρειών μας) όχι μόνο θα υλοποιήσει την υπόσχεσή του να παρέχει καινοτόμο έργο με αξία, αλλά και θα βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών management για τον επόμενο αιώνα». Η ψηφοφορία των partners της Booz & Company έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το Δεκέμβριο και αναμένεται σχετική δημόσια ανακοίνωση μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι τότε οι δύο οργανισμοί θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ο καθένας στους πελάτες του.