Η εταιρεία ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Kennedy Information, κατατάσσει την PricewaterhouseCoopers ως ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κρίση και την ανάκαμψη, σύμφωνα με τη μελέτη Kennedy Information Global Crisis and Recovery Consulting Marketplace 2009 - 2012.

Πρόκειται για μία ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την κρίση και την ανάκαμψη, η οποία υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 40% από τα $5,4 δισ. το 2008 στα $7,5 δισ. το 2009. Η PwC κατατάσσεται 1η ως προς τα έσοδα και σταθερά πρώτη από την Kennedy Vanguard, η οποία προσφέρει μία ποιοτική εκτίμηση όλου του εύρους των δυνατοτήτων σημαντικών εταιρειών στην αγορά της κρίσης και ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη μελέτη, η PwC διαθέτει ισχυρό τμήμα διαχείρισης κρίσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση των εταιρειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα), ενώ εστιάζει το ενδιαφέρον της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.