Σύμφωνα με τη μελέτη για την Παγκόσμια Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 2008-2011, “Global Consulting Marketplace 2008-2011” της Kennedy Consulting Research & Advisory, εταιρείας ερευνών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Pricewaterhouse Coopers (PwC), κατέλαβε την πρώτη θέση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και για τη διοίκηση.

Η ίδια μελέτη επίσης, κατατάσσει την εταιρεία στην τρίτη θέση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με τη μελέτη της Kennedy, το μέγεθος της PwC και η δυνατότητά της να αναπτυχθεί, της δίνουν τη ευκαιρία να εξυπηρετεί πελάτες ακόμη και στις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες που προκύπτουν από την ύφεση, τη μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, την έλλειψη νέων τεχνολογιών και την ωρίμανση των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.