Πρώτη στη λίστα με τους καλύτερους συμβούλους στον κόσμο (σε θέματα outsourcing), σύμφωνα με την International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) κατατάχθηκε η PricewaterhouseCoopers.

H IAOP καθιέρωσε την κατάταξη αυτή, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να συγκρίνουν παρόχους και συμβούλους χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Οι εταιρείες κρίθηκαν από οχταμελή επιτροπή βάσει του μεγέθους και της ανάπτυξής τους, τις αναφορές των πελατών, την οργανωτική επάρκεια και τις δυνατότητες διαχείρισης. Τα συνολικά αποτελέσματα της IAOP δείχνουν την ισχύ του κλάδου του outsourcing. Τα έσοδα των παρόχων αυξήθηκαν κατά 13% το 2008, με μία ελαφρά μείωση από το αντίστοιχο 14% του 2007, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 18% κατά μέσο όρο. Τα μέσα έσοδα των εταιρειών της IAOP διαμορφώθηκαν πάνω από 1 δισ. δολάρια.