Η Randstad ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την USG People με την οποία αποκτά μέρος των γενικών δραστηριοτήτων στελέχωσης της USG People σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ελβετία, Λουξεμβούργο και Αυστρία.

Σε αυτές τις χώρες με εξαίρεση την Αυστρία, οι δυο επιχειρήσεις έχουν συγκρίσιμη προσφορά και γεωγραφική κάλυψη, συνδυασμός που δημιουργεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, Ben Noteboom λέει: «Αυτή η κίνηση προσφέρει στην Randstad την ευκαιρία επέκτασης του δικτύου μας, γεγονός πολύ σημαντικό για την εκπλήρωση των στρατηγικών μας στόχων.

Η συναλλαγή αυτή μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διεισδύσουμε στην αυστριακή αγορά. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες ωφελούν τόσο τους πελάτες, όσο και τους υποψήφιους και προσφέρουν στους εργαζόμενους ευκαιρίες
εξέλιξης».