Η RDC Informatics ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του project easyGreek™ για λογαριασμό του Ομίλου EasyGroup® και της Linguaphone Ελλάδος.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε τουρίστες και business travelers που επιθυμούν να αποκτήσουν μια βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας για τις απαραίτητες καθημερινές συνεννοήσεις στην Ελληνική γλώσσα. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της μεθόδου Linguaphone που μετασχηματίστηκε κατάλληλα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε smart phone και tablet χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Με αυτό τον τρόπο, η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να γίνει οπουδήποτε ακόμα και σε περιβάλλοντα χωρίς διαδίκτυο όπως εντός μέσων μεταφοράς. Το έργο ανατέθηκε και υλοποιήθηκε από την RDC Informatics και αποτελείται από το δικτυακό τόπο easygreek.gr και δύο mobile applications για iOS & Android. Ο νέος δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας nopCommerce, ενώ οι Mobile εφαρμογές αναπτύχθηκαν με χρήση εργαλείων cross platform application development.