Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την «Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», η Sonae Sierra ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το 2009 του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας της εταιρείας.

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει κατά 25% τις απουσίες από την εργασία και τα ατυχήματα στα εργοτάξια κατά 41%, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2008.

Η Sonae Sierra είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται ή επισκέπτονται τους χώρους της και για το λόγο αυτό, η ασφάλεια και υγεία αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης στην ασφάλεια και την υγεία, το 2009 η Sonae Sierra προσέφερε στο προσωπικό, τους προμηθευτές υπηρεσιών και τους καταστηματάρχες της 20.300 ανθρωποώρες εκπαίδευσης με θέμα την Ασφάλεια και την Υγεία.

Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας, το 76% του προσωπικού πιστεύει ότι η εταιρεία προσφέρει ένα θετικό περιβάλλον εργασίας.

Στην Ελλάδα, η Sonae Sierra προσέφερε συνολικά 732 ανθρωποώρες για εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια, συγκριτικά με τις 398 ανθρωποώρες που προσέφερε αντίστοιχα το 2008. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις προσφέρονται στους εργαζομένους, καταστηματάρχες και προμηθευτές, προκειμένου να προβληθεί η σημασία του ζητήματος της Ασφάλειας & Υγείας.

Το ελληνικά Βραβεία Personae 2009 για τους καταστηματάρχες με τα καλύτερα πρότυπα ασφαλείας, δόθηκαν στο κατάστημα H&M (του εμπορικού κέντρου Pantheon Plaza) και στο Body Shop (του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos) για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους.