Η Bett αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στo πλαίσιο της οποίας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο της εκπαίδευσης, παρουσιάζουν λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής.

Πραγματοποιείται στο Λονδίνο στις 13-16 Ιανουαρίου 2010. Η SQLearn, ως εταιρεία που εξειδικεύεται στο χώρο της τηλεκατάρτισης, συμμετέχει παρουσιάζοντας ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές εφαρμογές. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται η διασύνδεση του Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) με την εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που η SQLearn χρησιμοποιεί και εξελίσσει. Επιπλέον, τα μαθήματα για το Microsoft Office 2007 παρουσιάζονται και στα αγγλικά και τα οποία αποτελούν πρότυπο άρτιας παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού elearning.

Οι λύσεις της SQLearn παρέχουν σημαντικά εκπαιδευτικά και οικονομικά οφέλη για την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης λύσης elearning τόσο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος το προσωπικό τους. Για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση επισκεφτείτε το www.bettshow.com.