Η Stirixis, στα τόσα χρόνια ενασχόλησής της με τους επαγγελματικούς χώρους καθώς και με τη σχέση της με εξειδικευμένα ινστιτούτα μελετών του εξωτερικού, αποδεικνύεται πολύτιμος συνεργάτης στις αλλαγές που διέπουν τους εργασιακούς χώρους την παρούσα περίοδο.

Η οικονομική κρίση, η οποία οδηγεί σε μετεγκαταστάσεις, μείωση χώρων εργασίας καθώς και αλλαγές σχημάτων εταιρειών (συγχωνεύσεις, εξαγορές, ακόμα και αλλαγή ρόλου θυγατρικών και υποκαταστημάτων) έχει συμπέσει και με μία τεράστια αλλαγή που επιτελείται με την ολοένα επιταχυνόμενη επέκταση της τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο με την τηλεεργασία.

Έτσι, ο ρόλος του εργασιακού χώρου αλλάζει και οι επικεφαλής της κάθε εταιρείας καλούνται να απαντήσουν στη δύσκολη εξίσωση που προκύπτει για τα επόμενα χρόνια. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μόνο από τον αρχιτέκτονα μελετητή αλλά από μία ευρύτερη προσέγγιση που συνυπολογίζει παράγοντες όπως τη δομή της εταιρείας και τις εργασιακές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των εργαζομένων, την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας και πώς αυτή μεταφράζεται στο χώρο καθώς και τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων στο συνολικό προϋπολογισμό του έτους.

Η Stirixis, σήμερα, σχεδιάζει και υλοποιεί επαγγελματικούς χώρους με πρωτοποριακή προσέγγιση εξασφαλίζοντας το μέγιστο Return on Investment. Στο χώρο των γραφείων έχει μεγάλη εμπειρία με επιτυχημένα και μεγάλα έργα για εθνικές και πολυεθνικές όπως για την Φαρμακευτική AstraZeneca, την Adecco, την Ευ Ζην, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Wurth κ.ά.