Η ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε το έργο «Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE», που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Gotse Delchev, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020.

Πρόκειται για το πρώτο, δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Βασικός πυρήνας και στρατηγικός στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε είτε να δημιουργήσουν τη δική τους Κοινωνική Επιχείρηση, είτε να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να διαμένουν στη διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες: www.sosedee.eu.