Περισσότερο από το ένα τρίτο των εργοδοτών (37,5%), βασίζονται στις συνεντεύξεις ως μοναδικό εργαλείο recruitment, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το XpertHR.

Οι συνεντεύξεις επιλογής αξιολογήθηκαν ως αποτελεσματικές από τα δύο τρίτα των εργοδοτών (66,1%) και η πλειοψηφία των οργανισμών (62,5%) τις χρησιμοποιεί μαζί με άλλα εργαλεία κατάλληλα για αξιολόγηση υποψηφίων. Στο ένα τρίτο των οργανισμών, η εκπαίδευση παρέχεται στους εργαζόμενους πριν αναλάβουν την ευθύνη διεξαγωγής συνεντεύξεων.

Σχεδόν όλοι οι εργοδότες (95,5%) καλύπτουν ίσες ευκαιρίες που αφορούν την εκπαίδευση στη συνέντευξη και τρεις στους τέσσερις καλύπτουν αντιρατσιστικούς κανονισμούς. Στο δημόσιο είναι πιο πιθανό οι εργοδότες να παρέχουν εκπαίδευση και σε ποσοστό 90% το κάνουν. Ο Rachel Suff, συγγραφέας της έρευνας τόνισε ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συνεντεύξεων. Οι line managers, σύμφωνα με την έρευνα, έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στη διαδικασία των συνεντεύξεων, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στους τρεις στους τέσσερις οργανισμούς.

Αρκετοί εργοδότες χρησιμοποιούν πρόσθετες μεθόδους για να βελτιώσουν την επιτυχία των συνεντεύξεων. Εννιά στους δέκα οργανισμούς χρησιμοποιούν μια προκαθορισμένη λίστα ερωτήσεων και εφτά στους δέκα χρησιμοποιούν ένα σύστημα βαθμολογίας για να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων. Η έρευνα με τίτλο «2011 XpertHR selection interviews survey» συγκέντρωσε αποτελέσματα από 186 εργοδότες.