Οι γυναίκες, που δουλεύουν για γυναίκες προϊστάμενες νιώθουν πιo στρεσαρισμένες και δηλώνουν ότι υποφέρουν περισσότερο από ψυχοσωματικές ενοχλήσεις σε σχέση με τις συναδέλφους τους που συνεργάζονται με άνδρες.

Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Επιπλέον, οι γυναίκες που αναφέρονται και σε άντρες και σε γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με αυτές που διοικούνται μόνο από άνδρες.

Σχετικά τώρα με τους άνδρες, δεν υπάρχουν διαφορές αναφορικά με το φύλο του προϊσταμένου τους. Πάντως, αυτοί που είχαν και γυναίκες και άνδρες μάνατζερ ένιωθαν πιο ήρεμοι από αυτούς που συνεργάζονταν αποκλειστικά με άνδρες.

Πηγή: HR Magazine