Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +16%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες προβλέπουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο.

Η ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα του Εμπορίου, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +21%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +20%, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις ανέρχονται σε +19%. Ευνοϊκές προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται για τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +18%, καθώς και για τον τομέα των Κατασκευών, με Προοπτικές της τάξης του +17.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +5%. Οι εργοδότες επίσης αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν δραστήριο ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +36%, ενώ οι εργοδότες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +18% αμφότεροι.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, και κατά 6 και 2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι προοπτικές για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Σε διεθνές επίπεδο, η έρευνα της ManpowerGroup για το τέταρτο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι αναμένεται κάποια αύξηση του αριθμού απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.

Η συνολική αυτοπεποίθηση των εργοδοτών δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα και παραμένει ανθεκτική. Οι περισσότεροι εργοδότες φαίνονται ικανοποιημένοι με τη μέτρια δραστηριότητα προσλήψεων καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που προκαλεί η μεταβολή των παγκόσμιων εμπορικών συνεργασιών και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις αναφορικά με τους δασμούς.