Η Σύνθια Κουτσουμάρη ανέλαβε καθήκοντα HR Director στον Όμιλο Alpha το Μάιο.

Τα προηγούμενα 3 χρόνια εργαζόταν ως Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια.