Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 4-7 Μαΐου 2011, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός το 7ο διεθνές συνέδριο «Professional Systemics in Action», ένα συνέδριο πραγματικά διαφορετικό. Οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Συστημικών Μελετών, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Το βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι πλέον πρέπει να απομακρυνόμαστε από τη λογική της απομόνωσης και της αντιμετώπισης κατά μόνας του κάθε προβλήματος. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τις κάθετες τομές και στρεφόμαστε προς την ολιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Δεχόμαστε δηλαδή ότι κάθε πρόβλημα αποτελεί μέρος ενός συστήματος προβλημάτων, αλληλένδετων μεταξύ τους, που επηρεάζουν και μετατρέπουν το ένα το άλλο. Ως συστημικά λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των οργανισμών και αντίστοιχες συστημικές λύσεις αναζητάμε και απαιτούνται.

Τον τομέα του HR αντιπροσώπευσε ο Γιάννης Καλογεράκης με την ομιλία του που είχε τίτλο «Professional systemics in action: the case of Human Recources Development in Turbulent Times», δίνοντας επιτυχημένα παραδείγματα συστημικής αντιμετώπισης του ΗR, από την ελληνική αγορά.

Τόσο οι έλληνες όσο και οι ξένοι ομιλητές συμφώνησαν ότι σήμερα ζούμε σε καιρούς ανακατατάξεων. Αλλά μήπως αυτό συνέβαινε πάντα; (Μεγάλοι φιλόσοφοι και σπουδαίοι επιστήμονες επιμένουν να μας το θυμίζουν – Ηράκλειτος, Αϊνστάιν κλπ). Οι οργανισμοί μας και οι δουλειές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιοι.

Έχουμε μέχρι σήμερα σαφώς επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης αλλά αυτό συνήθως συνέβαινε χωρίς σταθερό πλαίσιο και καθορισμένες τακτικές. Σήμερα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με μια πιο ολιστική προσέγγιση, τα προβλήματα που βέβαια οι ίδιοι δημιουργήσαμε με τη στενόμυαλη θεώρηση του παρελθόντος.

Ο Γ. Καλογεράκης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε τώρα είναι απευθείας αποτέλεσμα της κρίσης αρχών και αξιών που βιώναμε εδώ και καιρό. Οι αλλαγές είναι υποχρεωτικές και προκαλούνται από τα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα, τις δραματικές εξελίξεις στην τεχνολογία, τη μετάλλαξη του εργατικού μας δυναμικού, τις πολιτιστικές και δημογραφικές εξελίξεις και τέλος από τη μετατροπή της ίδιας της φύσης της εργασίας στη βάση της».

Για να επιτύχουμε σε αυτό τον κόσμο που αλλάζει με τόσο δραματικά ταχείς ρυθμούς, πρέπει να αυξήσουμε στο μάξιμουμ την παραγωγικότητα όλων των πόρων μας: των φυσικών, των οικονομικών, της πληροφορίας, των ανθρωπίνων (ΗR). Αυξάνω τους ανθρώπινους πό-ρους σημαίνει ότι διαρκώς τους αναπτύσσω και τους βελτιώνω στο μέγιστο βαθμό ανάπτυξης.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και να αυξήσουμε το επίπεδο των δυνατοτήτων μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που συμβαίνουν στις ζωές μας, στις καριέρες και στις εταιρείες μας. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε συστηματικά, οργανωμένα και μεθοδικά, χρησιμοποιώντας την αλλαγή ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως αλλαγή για προσωπική και εταιρική ανάπτυξη ή ο άλλος δρόμος είναι να καταρρακωθούμε και να συνθλιβούμε υπό το βάρος της όλης διαδικασίας.

Ο σκοπός ύπαρξης του Τμήματος HR είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα των οργανισμών, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων μας. Η πολυπλοκότητα του HR φαίνεται και από το γεγονός ότι ασχολείται με πολλά αλληλοεπηρεαζόμενα θέματα. Είμαστε αναγκασμένοι να αναπτύξουμε τη γνώση και τις δεξιότητές μας, τις ενέργειες και τα στάνταρτ μας, τα κίνητρα και τα εφαλτήριά μας, τις συμπεριφορές και το εργασιακό μας περιβάλλον.

Αυτό σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα υιοθετώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, δεχόμενοι ότι κανένα πρόβλημα δεν υφίσταται ως μονάδα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός συστήματος προβλημάτων, που επηρεάζουν το ένα το άλλο.

Η πρακτική έχει δείξει ότι επιτυχημένο HR είναι εκείνο, που μέσα από συστηματικές και στοχευμένες πρακτικές έχει καταφέρει να «προικοδοτήσει» τους εργαζόμενους με δεξιότητες και προσόντα, που τους φέρνουν αντάξιους των απαιτήσεων της παρούσης και της μελλοντικής εργασίας τους.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την ολιστική προσέγγιση προς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουν θωρακίσει το προσωπικό τους απέναντι στις δυσκολίες που βιώνουμε τώρα και τους έχουν προσφέρει τα πολυτιμότερα εχέγγυα, που θα τους εξασφαλίσουν ένα σταθερό και σίγουρο μέλλον: σταθερή νοοτροπία εργασιακής ηθικής και υψηλής αποδοτικότητας. Η μέθοδος ακούγεται και είναι επιτυχημένη.