Καθήκοντα CEO στην Hellas EAP ανέλαβε η Τατιάνα Τούντα από τον Ιανουάριο 2019. Η ίδια διαθέτει πολυετή εμπειρία τόσο σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης Πελατών και Πωλήσεων όσο και σε θέσεις Γενικής Διεύθυνσης.

Συνδυάζοντας ανθρωποκεντρικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, από το 1993 έως και σήμερα, έχει επιδείξει μια δυναμική πορεία στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, συνοδευόμενη από σημαντικά προσωπικά και επιχειρησιακά επιτεύγματα. Σημειώνεται ότι η Τ. Τούντα είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σε Business Communications and PR από το European University.