Ευχάριστες εκπλήξεις αποτέλεσαν για μένα, πρώτα η πληροφορία της έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου κι έπειτα η παραλαβή του. Δεν είναι άλλωστε και τόσο συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπεις, ένα γνωστό σου από τον επαγγελματικό χώρο πρόσωπο, να γράφει βιβλίο. Συνήθως, στο χώρο μας κυκλοφορούν βιβλία γραμμένα από «γκουρού» του είδους.

Μετά από μια πρώτη ματιά στα περιεχόμενα, αποφάσισα να πάω και στις επόμενες σελίδες, πράγμα που τελικά με οδήγησε στο διάβασμα ολόκληρου του βιβλίου μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Όπως ήδη ανάφερα, η συγγραφέας είναι «δικός μας» άνθρωπος. Είναι Επαγγελματίας του HR με πλούσια δράση στο χώρο, τόσο από «μέσα» όσο και από θέσεις εξωτερικού Συμβούλου. Η εμπειρία αυτή δε θα μπορούσε παρά να αποτυπωθεί και στο βιβλίο της, το οποίο αποτελεί πολύτιμο οδηγό για κάθε επαγγελματία του HR και όχι μόνο. Οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της επιχείρησης, (πολυεθνική, τοπική κλπ), ο τομέας δραστηριότητας, η θέση εντός ή εκτός HR, στην οποία εργάζεστε, ή ακόμη και το επίπεδο των ευθυνών σας, θα βρείτε στο πρώτο μέρος του βιβλίου μια συνοπτική αλλά ουσιώδη παρουσίαση των βασικότερων πολιτικών και διαδικασιών που δεν πρέπει να λείπουν από καμία  εταιρεία.

Αποφεύγοντας βαρύγδουπες αναλύσεις και ανώφελους νεωτερισμούς, το βιβλίο θυμίζει στους έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και παροτρύνει τους λιγότερο έμπειρους να δουν ή να ξαναδούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και για την ικανοποίηση των εργαζομένων. Στο βιβλίο θα  βρείτε τόσο τη θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων, όσο και πρακτικές επισημάνσεις και συμβουλές. Στις βασικές πολιτικές, περιλαμβάνονται και αναλύονται τόσο αυτές που έχουν πιο τεχνοκρατικό περιεχόμενο, όπως είναι η οργάνωση και οι αμοιβές, όσο και οι πιο «soft» πολιτικές, όπως η ηγεσία, η ανάπτυξη προσωπικού κ.λπ.

Διαβάζοντας το βιβλίο, είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλές αφορμές να επανεξετάσετε τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζετε και να προβληματιστείτε για βελτιώσεις, αλλαγές ή ακόμη και για εισαγωγή κάποιων που μέχρι σήμερα δεν είχατε δώσει την απαραίτητη σημασία.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, η συγγραφέας μας θυμίζει ότι εκτός από τις πολιτικές, που σε μεγάλο βαθμό είναι εσωτερική υπόθεση της κάθε επιχείρησης, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, που όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε και να τηρούμε. Η εκτενής παράθεση των νόμων της εργατικής νομοθεσίας της χώρας μας καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών ενημέρωσης των αρμόδιων σε κάθε επιχείρηση και όχι μόνο. Το κάθε στέλεχος από όποιο τμήμα κι αν προέρχεται, θα βρει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των συνεργατών του ή ακόμη και δικά του. Επιπλέον το βάθος της ανάλυσης κάθε επί μέρους νομοθετήματος είναι τέτοιο, που χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη, του δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τέλος, το τρίτο μέρος του βιβλίου μας εφοδιάζει με μια σειρά χρήσιμα εργαλεία και υποδείγματα για τη δουλειά μας, τόσο για τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης, όπως η προτεινόμενη φόρμα αξιολόγησης απόδοσης, όσο και για τις σχέσεις μας και την επικοινωνία μας με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως οι αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ ή τα υποδείγματα ερωτήσεων προς τους υποψήφιους για επιτυχημένες συνεντεύξεις πρόσληψης.

Είναι σίγουρο ότι, με την όσο το δυνατόν πιστότερη εφαρμογή όλων των παραπάνω πολιτικών που προτείνονται, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η «ειρήνη» στον εργασιακό χώρο, όπως μας δηλώνει και ο τίτλος του βιβλίου. Αυτό, είναι η αναγκαία συνθήκη για την καλή απόδοση των ατόμων και των ομάδων. Είναι, όμως, και ικανή για την εξασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της εταιρείας και της ικανοποίησης – δέσμευσης των εργαζομένων; Αυτό, ίσως, μας το πει η συγγραφέας στο επόμενο βιβλίο της!

Βαρβάρα Χ. Ασημακοπούλου, Κριτική, σελ. 367