Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Jack Brehm, ως ψυχολογική αναδραστικότητα περιγράφεται η ψυχική κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα μία αυξημένη ελκυστικότητα εκείνων των επιλογών συμπεριφοράς που απειλούνται με περιορισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο κάθε φορά που μία επιθυμητή για το άτομο συμπεριφορά ή επιλογή πρόκειται να αποσυρθεί από το πεδίο δυνατοτήτων του, τότε το άτομο υφίσταται μία κατάσταση ψυχολογικής αναδραστικότητας, καθώς αισθάνεται ότι αμφισβητείται η ελευθερία του και συνεπώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να την ανακτήσει. «Οι άνθρωποι έχουν την υποκειμενική εμπειρία της ελευθερίας του να κάνουν ό,τι θέλουν, να το κάνουν με τον τρόπο που θέλουν, τη στιγμή που το θέλουν σε σχέση με περιορισμένες και προσδιορίσιμες περιοχές της συμπεριφοράς». Συνεπώς, όταν νιώθουν ότι αυτή η ελευθερία απειλείται τότε αντιδρούν ανάλογα, και σε πολλές περιπτώσεις αντίθετα από το αναμενόμενο, επιλέγοντας το «απαγορευμένο».

Τα τελευταία χρόνια η «ελευθερία» των νέων ως προς το δικαίωμα διεκδίκησης εργασίας στη χώρα τους, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα, μέσα από τη δημιουργία αντίξοων συνθηκών. Αποτελούν την ομάδα εκείνη που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ διαθέτουμε το υψηλότερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων (19,4%). Για τη νέα γενιά η φυγή στο εξωτερικό αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μονόδρομο και το βέλτιστο τρόπο ανάκτησης της ελευθερίας τους αυτής. Καθώς οι εφαρμοσμένες πολιτικές στήριξης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, οι επιχειρήσεις φαινεται να αναλαμβάνουν ξανά ενεργό ρόλο, αντιστρέφοντας το κλίμα και συμβάλλοντας στην ενίσχυση των νέων είτε μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων είτε προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο συνέδριο Youth_Skills & Employability, όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν δυναμικά «παρών» παρουσιάζοντας τις ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει, ενεργοποιώντας ένα ντόμινο εξελίξεων και διαμορφώνοντας μία νέα προοπτική.

Να είστε όλοι εκεί!