Για το θέμα της Προσωρινής Απασχόλησης ζητήσαμε από την Πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ), Δρ. Βενετία Κουσία, να αποτυπώσει τις θέσεις της Ένωσης με δεδομένο ότι το παρόν οικοσύστημα απαιτεί σύγχρονες και ταυτόχρονα αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας όχι πλέον κατ’ εξαίρεσιν αλλά αντιθέτως να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας απόλυτα συμβατό με τα επιχειρηματικά σχέδια της κάθε εταιρείας.

HR Professional: Θα θέλαμε το δικό σας ορισμό για την Προσωρινή Απασχόληση. Πώς αναπτύσσεται στην Ελλάδα;

Δρ. Βενετία Κουσία: Η Προσωρινή Απασχόληση αφορά την εύρεση, αξιολόγηση και διαχείριση προσωπικού από Εταιρείες Απασχόλησης οι οποίες λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραδοσιακών (έμμεσων πλέον) εργοδοτών και εργαζομένων παρ’λο που είναι ο άμεσος εργοδότης.

Συνήθως προτιμάται από τις επιχειρήσεις για να καλύψουν μη πάγιες ή εξειδικευμένες ανάγκες τους σε μια προσπάθεια προσέλκυσης των κατάλληλων εργαζομένων και εξορθολογισμού των δαπανών τους.

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των κλάδων που είναι εντάσεως εργασίας, εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα να βρίσκουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για την κατάλληλη θέση τη σωστή στιγμή κι όχι από παράλογα μειωμένους μισθούς και αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

HR Professional: Πώς διαμορφώνεται η σχέση των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης με τις επιχειρήσεις;

Δρ. Βενετία Κουσία: Οι λύσεις που προσφέρουν οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης (ΙΔΕΑ) συνδέονται άρρηκτα με τα στρατηγικά πλάνα μίας επιχείρησης όσον αφορά τις ανάγκες του προσωπικού της (ή τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να γίνεται ώστε εργαζόμενοι και επιχειρήσεις να προοδεύουν παράλληλα). Δεν λειτουργούμε ως απλό γραφείο διαμεσολάβησης για την κάλυψη μίας θέσης αλλά ως στρατηγικός συνεργάτης, παρέχοντας πολλές φορές ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν όλα τα στάδια της επαγγελματικής ζωής και όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Έχουμε αναπτύξει σταθερές σχέσεις με τις εταιρείες-πελάτες μας και τους υποψηφίους που ακόμα και στις σημερινές συνθήκες σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα αποτελώντας παράλληλα για τους πολλούς το πρώτο αλλά βασικό σκαλοπάτι εισόδου για εκατοντάδες νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Οι έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύουν τη χρησιμότητα των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης όχι μόνο για την ένταξη αλλά και για την επιτυχή παραμονή εντός της αγοράς εργασίας.

Εξάλλου, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο απασχολούν εργαζομένους μέσω Εταιρειών Απασχόλησης επειδή έχουν ανάγκες για εκπαιδευμένο προσωπικό κατάλληλο γι’ αυτό που ακριβώς χρειάζονται χωρίς να απασχολούν δικά τους τμήματα γι’ αυτό το σκοπό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο παγκόσμιος τομέας της πληροφορικής καλύπτει τις ανάγκες προσωπικού μέσω outsourcing κατά 50% περίπου.

HR Professional: Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα;

Δρ. Βενετία Κουσία: Οι αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία είναι καθημερινές, ραγδαίες, αναπάντεχες και συνεχείς. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπάρχει μία διαρκής αβεβαιότητα που δεν βοηθά τις εταιρείες να προβλέψουν με ακρίβεια τι θα συμβεί, το δημογραφικό είναι μία ωρολογιακή βόμβα τόσο για τα ασφαλιστικά όσο και για την οικονομική ανάπτυξη των περισσότερων χωρών της Ευρώπης. Η διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία τριβής αυξάνονται δραματικά με τους νεοεισερχόμενους να πλήττονται περισσότερο.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν εργασιακοί τομείς που εξαφανίζονται ή αλλάζουν γεωγραφικά. Η συνεργασία μεταξύ Ιδιωτικών Εταιρειών και Δημοσίου (π.χ. ΟΑΕΔ) είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ αλλά προς το παρόν λάμπει δια της απουσίας της.
Η Παγκόσμια Έρευνα της Ciett «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή» καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά κρατά τα σκήπτρα στην αδήλωτη εργασία.

Αυτή είναι μία κατάσταση την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (συνδικάτα, εργαζόμενοι, κυβερνήσεις, έμμεσοι εργοδότες) πρέπει να αναστρέψουμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και χωρίς ουσιαστικό και έντιμο κοινωνικό διάλογο.

HR Professional: Τι εύχεστε για το άμεσο μέλλον;

Δρ. Βενετία Κουσία: Εύχομαι το 2012 να είναι μία χρονιά ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κράτους-φορέων εργαζομένων-επιχειρήσεων.
Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα επιλέγοντας το νόμιμο από το μόνιμο.