Η Uni Systems, ανέλαβε το έργο για την προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Συγκεκριμένα με την κατακύρωση του σχετικού Ανοικτού Διαγωνισμού, ανέλαβε την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Υλοποίηση και Συντήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις λειτουργικές διεπαφές με Συστήματα Τρίτων και τις απαιτούμενες λειτουργικές επεκτάσεις της Τράπεζας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές και τις διεθνείς επιχειρηματικές ροές που ενσωματώνονται στην παγκοσμίως καταξιωμένη πλατφόρμα Oracle PeopleSoft HCM, προκειμένου να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το σύνολο των παραμέτρων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτει μεταξύ άλλων τους κρίσιμους τομείς της Διαχείρισης Προσλήψεων, της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, της Αξιολόγησης του Προσωπικού, της Διαχείρισης των Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και της Διαχείρισης των Οργανωτικών θέσεων.

Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται η κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη διαχείριση των πλάνων καριέρας και εξέλιξης των εργαζομένων.