Η Up Hellas λανσάρει το ΗR Squad, ένα νέο employee engagement εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εταιρικής ηγεσίας και εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μόνο το 10% των εργαζομένων στην Ευρώπη έχουν υψηλό engagement με την εταιρεία τους, ενώ από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες με υψηλή αφοσίωση εργαζομένων έχουν 17% μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 21% υψηλότερη κερδοφορία.

Σύμφωνα με την Up Hellas, το HR Squad είναι ένα εργαλείο αφοσίωσης εργαζομένων με αποστολή να δημιουργήσει πιο χαρούμενες, πιο συνδεδεμένες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στις εταιρείες να ενημερώνονται πληρέστερα και με μετρήσιμο τρόπο για τις απαιτήσεις και την εξέλιξη των εργαζομένων τους, να κατανοήσουν πόσο αφοσιωμένοι είναι αυτοί, να κατευθύνουν αποτελεσματικά τη διοίκηση ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί και να οικοδομήσει μια κουλτούρα θετικής ανατροφοδότησης και ομαδικής εργασίας, αλλά και να κατευθύνει αποτελεσματικά τη διοίκηση ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί, να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμβάλλουν ενεργά στην εταιρική πορεία και εξέλιξη.