Η ισότιμη ένταξη των γυναικών στον εργασιακό βίο αλλά και η παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, αποτελούν βασικές επιδιώξεις για τη Vodafone Ελλάδος. Η Φραγκίσκη Μελίσσα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού μίλησε στο HR Professional για όλες τις πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τα προγράμματα που διαμορφώνουν ενεργά ένα diverse εργασιακό περιβάλλον.

HR Professional: Πιστεύετε ότι η Vodafone αποτελεί έναν εργοδότη που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της;

Φραγκίσκη Μελίσσα: Στόχος της Vodafone είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μέσα από πρωτοβουλίες για την αύξηση του ποσοστού γυναικών που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις στην εταιρεία, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ή των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρονται σε γυναίκες. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι σήμερα, το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στην εταιρεία είναι στο 51% του συνόλου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των διευθυντικών στελεχών που είναι γυναίκες, φθάνει το 26,6%. Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα o Όμιλος Vodafone ανακοίνωσε τη στήριξη του στην εκστρατεία του ΟΗΕ HeForShe που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων, συμβάλλοντας έτσι την ανάπτυξη μίας βιώσιμης κοινωνίας.

HR P.: Πείτε μας δυο λόγια για την πολιτική στήριξης της μητρότητας που εφαρμόζετε.

Φ. Μ.: Όπως σας ανέφερα η Vodafone δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών, έχοντας εντάξει στη λειτουργία της συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα έχει θεσπιστεί η παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας που προσφέρει η ελληνική νομοθεσία. Η υιοθέτηση της νέας πολιτικής μητρότητας έχει στόχο να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πολιτικές σαν αυτή, που ακολουθεί η Vodafone σε διεθνές επίπεδο, βελτιώνουν περαιτέρω τη ζωή εκατοντάδων γυναικών που εργάζονται για τη Vodafone Ελλάδας, αλλά και χιλιάδων παγκοσμίως που εργάζονται σε χώρες, όπου υπάρχει μικρή ή καμία νομοθετική στήριξης της μητρότητας.

HR P.: Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα Vodafone Reconnect. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε ποιους ακριβώς αφορά;

Φ. Μ.: Το πρόγραμμα Vodafone Reconnect αποτελεί μία νέα πρωτοβουλία με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ζωής και των ευκαιριών που προσφέρονται στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα σε όσες γυναίκες διέκοψαν την επαγγελματική τους διαδρομή για να δώσουν προτεραιότητα στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών τους ή απλά γιατί χρειάστηκε για κάποιο διάστημα να μείνουν μακριά από την αγορά εργασίας, να συνεχίσουν την καριέρα τους, αν το επιθυμούν.

Συγκεκριμένα, γυναίκες που έχουν διακόψει την καριέρα τους για διάστημα από 1έως 5 χρόνια και πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Vodafone Reconnect να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν στην ομάδα της Vodafone, συνεχίζοντας τη σταδιοδρομία τους. Το πρόγραμμα ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Vodafone και πλέον θα υλοποιείται και στην Vodafone Ελλάδας. Από πλευράς μας τους προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη για την ομαλή επανένταξή τους, ευέλικτο ωράριο εργασίας, mentoring και την κατάλληλη εκπαίδευση.

HR P.: Τι άλλες πρωτοβουλίες προωθεί η Vodafone σε αυτή την κατεύθυνση;

Φ. Μ.: Με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες προωθούμε πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της καριέρας τους. Για παράδειγμα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία μας το WeHackforShe, ένα hackathon event με τη συμμετοχή εργαζομένων από όλες τις διευθύνσεις με στόχο την ανάδειξη αλλά και την υλοποίηση ιδεών που μπορούν να βοηθήσουν την επαγγελματική και κοινωνική ζωή των γυναικών.

Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει μία σειρά προγραμμάτων που σκοπό έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη γυναικών που εργάζονται στην εταιρεία μας, όπως το Gender Smart Leader, έναν κύκλο σεμιναρίων για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους και στόχο την περαιτέρω εξέλιξη τους. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε την άμεση υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα απευθύνονται σε γυναίκες που ήδη διαγράφουν μία σημαντική επαγγελματική πορεία στη Vodafone.