«Οι Έλληνες είναι τεμπέληδες», «Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρότερα» είναι μερικά από τα μηνύματα που εκπέμπει η πλειονότητα της κοινής γνώμης εντός των κόλπων της Ευρωζώνης, όταν η κουβέντα πάει στην Ελλάδα ως… υπαίτιας όλων των δεινών.

Η συγκεκριμένη άποψη, που τείνει να εξελιχθεί σε παγιωμένη αντίληψη των Ευρωπαίων για τις εργατοώρες των Ελλήνων, είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν παραπληροφόρησης. Μάλιστα, η άποψη αυτή έχει τόσο βαθιά ριζωθεί στην πλατιά μάζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα ακόμα και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς από στατιστικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών να μην μπορούν να αλλάξουν την εσφαλμένη αυτή εικόνα, καθώς συχνά περνούν στα «ψιλά» όταν γίνεται λόγος για τις «θυσίες που πρέπει να κάνουν οι οκνηροί Έλληνες».

Άλλη μια διάψευση του μύθου «οι Έλληνες δεν δουλεύουν» ήρθε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα σχετικά με τις ώρες εργασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ειδικότερα με τη μείωση που παρατηρείται σε αυτές, που φτάνει το 4,7% από το 1992 για τη Βρετανία.


Ανάμεσα στα δεδομένα που περιελάμβανε η έρευνα βρίσκονταν και οι αντίστοιχοι αριθμοί για άλλες χώρες της Ευρώπης, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση. Οι σχετικές λίστες με τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία αφορούσε στο σύνολο των εργαζομένων, ενώ η άλλη μόνο σε αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.