Η Wind Eλλάς λανσάρει την πρωτοβουλία “W for Women” με στόχο την ουσιαστική και έμπρακτη ενδυνάμωση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σειρά δράσεων “W for Women” είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους «25 Στόχους για το 2025». «Ξεπερνώντας κατά 4% τον στόχο του 20% που είχε τεθεί για το 2020, η Wind Ελλάς δεσμεύεται να καλύψει το 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες μέχρι το 2025, καθώς και να αυξήσει το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον οργανισμό που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 43%» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Wind.

Για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών το “W for Women” δημιουργεί δράσεις που αφορούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι δράσεις για το εσωτερικό περιβάλλον έχουν σχεδιαστεί πάνω σε 3 άξονες, ενδυνάμωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ενεργή στήριξη της μητρότητας και προστασία της οικογένειας, ευεξία και ευημερία (well-being) στο εργασιακό περιβάλλον. Οι δράσεις για το κοινωνικό περιβάλλον από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνουν πλήρως αμειβόμενη 6μηνη πρακτική εργασία για νέες φοιτήτριες/απόφοιτες πολυτεχνικών σχολών και σχολών τεχνολογίας, σχεδιασμό εξειδικευμένου κύκλου εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και δωρεάν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία, ειδικά  για νέες γυναίκες που βρίσκονται σε νησιά της άγονης γραμμής, συνεργασία με την «Στέγη για τη μητέρα και το παιδί» της Κιβωτού του Κόσμου, ώστε να εκπαιδεύσει μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, μέσω ενός κύκλου μαθημάτων για την ενδυνάμωση του εργασιακού τους προφίλ.

Ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director της Wind, ανέφερε σχετικά: «Η ενδυνάμωση και ενίσχυση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον αποτελεί συνεχή διαδικασία και προτεραιότητα για την Wind Ελλάς. Η ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό των δράσεων, τόσο στο εσωτερικό μας περιβάλλον όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική της εταιρείας για τη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση και αποτελεί απόρροια της δέσμευσής μας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους».