Στη συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων της επενδύει η Wind θεσπίζοντας ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το «The WIND mBA».

Είκοσι τρεις επικεφαλής ομάδων της εταιρείας από δεκατέσσερα διαφορετικά τμήματα επιλέχθηκαν για τον πρώτο κύκλο του The WIND mBA και θα παρακολουθήσουν ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών που σχεδιάστηκε για την εταιρεία και θα υλοποιηθεί από το ALBA. Το εν λόγω πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων θεματικές ενότητες όπως Business Economics, Design Thinking & Customer Experience, Management in the era of Digital Transformation. Επίσης, το πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο που σχεδιάζει και υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.