Καθήκοντα Manager, Human Resources, Greece, στην Kraft Foods Hellas ανέλαβε από τα μέσα Φεβρουαρίου η Ξανθή Χριστοφίδου.

Η προϋπηρεσία της περιλαμβάνει θέσεις στη Philip Morris, ως Manager, Training & Development, Eastern Europe Region, Manager HR – Headquarters, Eastern Europe, καθώς και στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.