Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων στη Βρετανία είτε βιώσαν κάποιου είδους μείωση στον προϋπολογισμό τους μέσα στο 2008 είτε πρόκειται να τη βιώσουν στο άμεσο μέλλον σύμφωνα με την τετραμηνιαία έρευνα του CIPD και της KPMG, στην οποία συμμετείχαν 892 εργοδότες.

Το 74% των επιχειρήσεων έχει μειώσει τα ταξιδιωτικά έξοδα ενώ η κρίση φαίνεται να ενισχύει τις πράσινες πρακτικές εργασίας. Πράγματι, σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων αύξησαν τη χρήση του teleconference με σκοπό να μειωθούν οι μετακινήσεις. Το 43% των εργοδοτών αύξησαν τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Το ότι οι απολύσεις έχουν αυξηθεί είναι γεγονός, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι, όμως, έχουν επηρεαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τη μελέτη η πλειοψηφία των στελεχών HR νιώθουν λιγότερο ασφαλείς για τη δουλειά τους, ενώ υποστηρίζουν ότι ο φόρτος εργασίας και το στρες των υπαλλήλων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Πάντως, η κινητοποίηση του προσωπικού δεν έχει αλλάξει ενώ οι εργοδότες κάνουν περισσότερο συστηματικές προσπάθειες να επικοινωνήσουν με το εργατικό δυναμικό.