Σχεδόν 2 στα 3 άτομα, τα οποία αναζητούν εργασία προτιμούν να κάνουν μια πρώτη επαφή με εταιρείες συμβούλων παρά να απευθυνθούν στην επιχείρηση που τους ενδιαφέρει.

Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας της Grant Thornton στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2008, η οποία υλοποιήθηκε σε υποψήφιους που κατέφυγαν στην εταιρεία για να βρουν δουλειά.

Η συντριπτική πλειοψηφία (89,5%) των 401 συμμετεχόντων στην έρευνα αναζητά εργασία μέσω του διαδικτύου. Όπως είναι αναμενόμενο, η τάση αυτή εμφανίζεται εντονότερη στους υποψηφίους κάτω των 35 ετών.

Ένα σημαντικό ποσοστό των υποψηφίων του δείγματος (40,6%) είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με εταιρεία συμβούλων. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων (57,3%) προτιμά να γίνεται η πρώτη συνέντευξη επιλογής από εταιρεία συμβούλων παρά από τον εργοδότη απευθείας. Μάλιστα το ποσοστό της προτίμησης αυτής είναι μεγαλύτερο (65,3%) για εκείνους που έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με εταιρεία συμβούλων σε σχέση με τους υπόλοιπους (51,8%).

Επιπλέον, το 73,5% των ερωτηθέντων πιστεύει αρκετά έως πολύ ότι η διατήρηση των βιογραφικών σημειωμάτων στη βάση δεδομένων μιας εταιρείας συμβούλων αυξάνει τις πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των υποψηφίων.

Τέλος, το 49,6% των υποψηφίων που είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με εταιρεία συμβούλων δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή απέβη αρκετά έως πολύ σημαντική για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.