Η παγκόσμια έρευνα 6.000 επιχειρήσεων της International Business Report (IBR) της Grant Thornton δείχνει ότι τα επίπεδα του στρες που αισθάνονται οι επιχειρηματίες παγκοσμίως, εμφανίζουν τη μικρότερη ετήσια αύξηση από το 2005.

Με τις οικονομίες σε ύφεση και τις προοπτικές πολλών χωρών ακόμη αβέβαιες, τίθεται το ερώτημα αν οι επιχειρηματίες διαχειρίζονται τους στόχους τους για να μειώσουν το άγχος, προσθέτοντας ένα ακόμη φρένο στην ανάπτυξη, ή αν έχουν μάθει να διαχειρίζονται καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το 2010, το 45% των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων ανέφεραν αύξηση του στρες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αλλά το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 28% το 2011.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλο τον κόσμο· το 21% των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στη Βόρεια Αμερική ανέφεραν αύξηση του στρες κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με 35% το 2010. Η περιοχή Ασίας–Ειρηνικού είναι αυτή με τα μεγαλύτερα επίπεδα στρες, με το 44% να αναφέρει αύξηση τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό που έχει επίσης μειωθεί σε σχέση με το 58% του 2010. Ακόμη και στη συντετριμμένη Ευρώπη, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της οικονομικής αναταραχής, η αύξηση του στρες έχει μειωθεί από 40% το 2010 σε 22% το 2011.

Η IBR αναφέρει ότι η επίτευξη των στόχων απόδοσης είναι μακράν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις· παγκοσμίως το 30% των διευθυντικών στελεχών την αναφέρει ως κύρια αιτία του εργασιακού στρες. Το στρες που προκαλείται από τον όγκο της επικοινωνίας (11%), τις πολιτικές της επιχείρησης (11%) και την ισορροπία εργασίας/προσωπικού χρόνου (9%) έχουν αναφερθεί πολύ λιγότερο.

Η άθληση/άσκηση προκύπτει από την έρευνα ως ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματίες χαλαρώνουν από το στρες. Άλλοι δημοφιλείς τρόποι για χαλάρωση είναι η διασκέδαση, τόσο εντός (54%) όσο και εκτός (46%) σπιτιού. Η ανάθεση εργασιών (35%) και η τήρηση τακτικού ωραρίου εργασίας (35%) αναφέρονται επίσης από τις επιχειρήσεις.