Η ΙCAP έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις, η οποία διεξάγεται για 10η χρονιά από τη Διεύθυνση Οικονομικών –Κλαδικών Μελετών της εταιρείας. Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνήθηκε η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ στους 4 βασικούς άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία, τα μεγαλύτερα κονδύλια για το 2021 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία καταλαμβάνοντας μερίδιο 31% και το Ανθρώπινο Δυναμικό με μερίδιο 30%. Σημειώνεται ότι στις αντίστοιχες έρευνες των ετών 2019-2020 η κατηγορία Κοινωνία λαμβάνει προβάδισμα, ενώ σε έρευνες των προηγούμενων ετών (2015-2018) το υψηλότερο μερίδιο κατείχε διαχρονικά η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό. Στο σύνολο της έρευνας αποτυπώνεται η σταθερά ανοδική σημασία του παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό για τις επιχειρήσεις, η οποία εντάθηκε εν μέσω της πανδημίας και αναμένεται να εξακολουθήσει να εντείνεται και τα προσεχή χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, το 92% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Ομοίως, το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Και οι δυο αυτές δράσεις αποτελούν προτεραιότητα για τις εταιρείες, καθώς συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Το 43% των εταιρειών δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της πανδημίας παρείχαν πρόσθετες παροχές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο προσωπικό στα πλαίσια στήριξης από τις επιπτώσεις του COVID-19 στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»).

Όσον αφορά στα οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (94%) αξιολόγησαν με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος. Ακολουθεί για ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό (93%) η βελτίωση της απόδοσης/παραγωγικότητας των εργαζομένων, απάντηση η οποία έλαβε το 2020 ποσοστό 71%. Στην τρίτη θέση δε, με ποσοστό 82% βρέθηκε η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (άριστο εργασιακό περιβάλλον, ίσιες ευκαιρίες κ.λπ). Η έρευνα διεξήχθη από 17 Μαϊου έως 4 Ιουνίου 2021.