Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 3ης έρευνας HR Pulse κατά το β’ τρίμηνο του 2012 συνεχίζονται οι μειώσεις μισθών ενώ ως προσφορότερος τρόπος μείωσης του εργασιακού κόστους παραμένει η μείωση ωραρίου είτε ημερών εργασίας.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διατηρεί ή και αυξάνει τη δαπάνη για την Εκπαίδευση, ιδίως αυτήν που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Επιπλέον συνεχίζεται το ενδιαφέρον χρήσης τεχνολογιών HR για μία πιο σύγχρονη και οικονομική διαχείριση ενώ η ατομική απόδοση και η απόδοση του τμήματος παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο πλέον και στους τομείς Παραγωγής (εκτός από τον παραδοσιακό τομέα πωλήσεων) καθώς επίσης πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων. Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα το 30% είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, το 21% είναι εμπορικές, το 18% Φαρμακοβιομηχανίες, το 15% fmcg και το 9% Χρηματοοικονομικές, ενώ το 58% του δείγματος αφορούν ελληνικές εταιρείες.