Κυκλοφόρησαν τα αποτελέσματα της 3ης έρευνας HR Pulse η οποία κατέγραψε τις εξελίξεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το β’ τρίμηνο του 2012.

Πρόκειται για μια Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Έρευνα που καταγράφει άμεσα τον παλμό και τις εξελίξεις σε ένα ζωτικό χώρο αυτό της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αλλάζει ραγδαία. Κάποια από τα ενδεικτικά ευρήματα είναι ότι συνεχίζονται οι μειώσεις μισθών ενώ ως προσφορότερος τρόπος μείωσης του εργασιακού κόστους παραμένει η μείωση ωραρίου είτε ημερών εργασίας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διατηρεί ή και αυξάνει τη δαπάνη για την Εκπαίδευση, ιδίως αυτήν που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Επιπλέον συνεχίζεται το ενδιαφέρον χρήσης τεχνολογιών HR για μία πιο σύγχρονη και οικονομική διαχείριση.

Ωστόσο η ατομική απόδοση και η απόδοση του τμήματος παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο πλέον και στους τομείς Παραγωγής (εκτός από τον παραδοσιακό τομέα πωλήσεων) ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων. Από τις επιχειρήσεις, που απάντησαν στην τρίτη έρευνα HR Pulse, το 58% είναι ελληνικές, το 42% είναι διεθνείς, το 48% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, το 53% έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους, το 30% είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, το 21% εμπορικές, το 9% χρηματοοικονομικές, το 18% φαρμακοβιομηχανίες, το 15% fmcg και το 6% τεχνολογικές και λοιπές.